Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja

Aktualności

W numerze 12/2022

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO ➔ Bartosz Deleska, Anna Kowalczyk: Ocena wpływu rodzaju instalacji cieplnych, konstrukcji oraz lokalizacji budynku jednorodzinnego na spełnienie wymagań WT 2021 w odniesieniu do

Czytaj więcej »