Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Zapraszamy do lektury numeru 2/2023

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce numer, w którym szczególnie przyglądamy się jakości powietrza wewnętrznego – kwestii, o której często zapominamy zimą skupieni przede wszystkim na zapewnieniu odpowiednich warunków cieplnych. Brak odpowiedniej wentylacji lub też dostarczanie powietrza do pomieszczeń, z bardzo zanieczyszczonego środowiska zewnętrznego, mogą spowodować komplikacje zdrowotne użytkowników, nawet mimo zastosowania lokalnych oczyszczaczy powietrza. Kwestię tą rozważają mgr Katarzyna Lisik i prof. Robert Cichowicz, którzy zbadali wpływ przykładowego oczyszczacza powietrza na jego jakość w dwóch budynkach mieszkalnych z wentylacją grawitacyjną. Oprócz potwierdzenia skuteczności jego działania jednocześnie zauważyli niską wilgotność powietrza w pomieszczeniach, która również może być niwelowana dzięki stosowania tego rodzaju urządzeń.
Dr Adam Rubnikowicz, dr Adam Deska i dr Ewa Badowska dokonali natomiast porównania działanie dwóch wywietrzaków grawitacyjnych (polskiego zgłoszenia patentowego i rozwiązania zagranicznego) w aspekcie wpływu parametrów zewnętrznych na efektywność działania. Wywietrzaki tego rodzaju są częstym rozwiązaniem wspomagającym działanie wentylacji grawitacyjnej, stąd istnieje konieczność udoskonalania tych rozwiązań. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że rozwiązania te zabezpieczają przed powstaniem ciągu wstecznego w kanałach, a jednocześnie zawsze powodują powstawanie podciśnienia wspomagającego wentylację grawitacyjną, choć jego wartość zależy od siły i kierunku wiatru.
Prof. Klaudia Borowiak, prof. Anna Budka i dr Marta Lisiak-Zielińska omówiły kwestie jakości powietrza zewnętrznego w Polsce, w okresie letnim i zimowym w odniesieniu do światowych limitów i wymagań zarówno w zakresie zdrowia ludzi, jak i wpływu na środowisko i zmiany klimatu.
Igor Sikończyk wskazał powszechnie występujący problem niezgodności parametrów deklarowanych
z rzeczywistymi przy użytkowaniu central klimatyzacyjnych, co w konsekwencji może prowadzić do zwiększenia zużycia energii.
Materiał dotyczący ogrzewania obiektów wielomieszkaniowych przedstawili prof. Tomasz Jerominko i prof. Robert Cichowicz. Skupili się na jednym z aspektów dotyczących termomodernizacji czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z tzw. „z wielkiej płyty”. Dla każdego obiektu wyznaczono wartości EP i EK i oceniono wpływ możliwych do zastosowania rozwiązań na wartości tych parametrów.
Jako rozwiązanie optymalne wskazano doposażenie obiektów w instalacje solarne wspomagające podgrzewanie ciepłej wody użytkowej i instalacje PV; energia wytwarzana w tych urządzeniach może być wykorzystana do napędów urządzeń węzła ciepłowniczego i instalacji solarnej.
Mamy nadzieję, że przedstawione materiały spotkają się z Państwa zainteresowaniem.
Redaktor Naczelna
Anna Bogdan