Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Redakcja

Redaktor Naczelny:dr hab. inż. ANNA BOGDAN prof. PW 
Zastępca Redaktora Naczelnego:mgr inż. Barbara Rubik
Wydawnictwo SIGMA NOT Sp. z o.o., Warszawa, Polska
Redaktorzy tematyczni:– dr inż. Marian Rubik, dr inż. Piotr Ziętek, mgr inż. Paweł Lachman ‒ chłodnictwo, pompy ciepła;
– prof. dr hab. inż. Robert Sekret, mgr inż. Ewa Kręcielewska – ciepłownictwo;
– dr hab. inż. Robert Cichowicz, prof. PŁ – jakość powietrza;
– dr inż. Sylwia Szczęśniak, dr inż. Agnieszka Palmowska, dr inż. Andrzej Górka – wentylacja, ogrzewnictwo, energia; 
– dr hab. inż. Bożena Babiarz, prof. PRz, dr hab. inż. Tomasz Cholewa, prof. PL – ogrzewnictwo, efektywność energetyczna;
– mgr inż. Wojciech Ratajczak – zagadnienia ogólne i prawne w działalności inżynierskiej.
Redaktor językowy:mgr Hanna Michalik
Wydawnictwo SIGMA NOT Sp. z o.o., Warszawa, Polska
Redaktor statystyczny:mgr Maciej Pereta
niezależny ekspert, Warszawa, Polska
Osoba do kontaktumgr inż. Barbara Rubik
tel. 605-032-330 
Wydawnictwo SIGMA NOT Sp. z o.o. , Warszawa, Polska

Adres redakcji:

ul. Czackiego 3/5 pok. 216
00-430 Warszawa
tel. 22 828 27 26
tel. kom. 48 605 032 330

cieploogrzewwent(at)sigma-not.pl

redakcja.cow(at)cieplowent.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Wszystkie artykuły główne są recenzowane.