Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Reklama online

Czasopismo stanowi platformę wymiany wiedzy dla naukowców i specjalistów skupionych w branży. Artykuły dostarczają projektantom, inwestorom i zarządom budynków a także studentom wyższych uczelni, informacji na temat kierunków rozwoju branży, nowości technicznych i prognoz badawczych, a także prezentują aktualne wyniki prac naukowo – badawczych prowadzonych w uczelniach wyższych i jednostkach badawczo-rozwojowych.

W czasopiśmie znaleźć można: publikacje uznanych naukowców, wyniki najnowszych badań, pełną informację naukowo – techniczną związaną z ciepłownictwem, ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją, informacje z konferencji, zjazdów i targów branżowych, bogatą ofertę reklamową przodujących firm i przedsiębiorstw. Autorami publikacji są naukowcy z krajowych i zagranicznych uczelni i instytutów oraz uznani praktycy w dziedzinach ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, a także fizyki budowli i chłodnictwa. 

Zapraszamy do współpracy przy umieszczeniu banerów reklamowych w następujących lokalizacjach na stronie internetowej (rys. poniżej): 

  • Baner górny 1 – 1080 x 100 px
  • Baner górny 2 – 500 x 60 px
  • Baner dolny – 750 x 120 px
  • Box prawy – 150 x 150 px

 

Oferta reklamowa (plik pdf).

Reklama-online