Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Rada Programowo-Naukowa

Najnowszy numer

Przewodniczący:            

Członkowie krajowi:

Prof. Edward SzczechowiakPolitechnika Poznańska – Przewodniczący Rady
Prof. Musluma AriciKocalei Uniwersytet, Turkey
Prof. Gerard Jan BeslerPolitechnika Wrocławska
Prof. Jan DanielewiczPolitechnika Wrocławska
Prof. Karel Kabele Czech Technical University, Czech Republic
Prof. Jan KaczmarczykPolitechnika Śląska w Gliwicach
Prof. Timo KauppinenTechnical Research Centre of Finland, Finland
Prof. Halina Koczyk  Politechnika Poznańska
Prof. Agnieszka LechowskaPolitechnika Krakowska
Prof. Vytautas MartinaitisVilnius Technical College, Lithuania
Prof. Violeta MotuzieneVilnius Technical College, Lithuania
Prof. Tomasz MrózPolitechnika Poznańska
Prof. Tadeas OchodekVSB-Technical University of Ostrava, Czech Republic
Prof. Dusan PetrasSlovak Technical University, Slovakia
Prof. Robert SekretPolitechnika Częstochowska
Prof. Antonio Rodero SerranoUniversity of Cordoba, Spain
Prof. Alicja Siuta-OlchaPolitechnika Lubelska
Prof. Władysław SzaflikZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Prof. Quwang WangJiotong University, China
Prof. Paweł WargockiTechnical University of Denmark, Denmark