W numerze 6/2022

Od redakcji – Anna Bogdan CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO Wywiad z dr hab. inż. Robertem Cichowiczem, profesorem PŁ Rys historyczny Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej – Robert Cichowicz (DOI: 10.15199/9.2022.6.1) Historical Background of the Institute of Environmental Engineering and Building Installations Lodz University of Technology Zobacz streszczenie Streszczenie W artykule opisano historię i działalność […]

W numerze 5/2022

Od redakcji – Anna Bogdan, ……………………………………………………………..1 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO Propozycja metody obliczania maksymalnego i minimalnego zużycia ciepła na potrzeby określenia kosztu zakupu ciepła do lokalu w budynku wielorodzinnym (DOI: 10.15199/9.2022.5.1) Proposal of the Method For Calculation of the Maximum and Minimum Heat Consumption in Order to Determine Heat Purchase Cost For Premises in a Multi-Family Building […]

W numerze 4/2022

Od redakcji – Anna Bogdan………………..1 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO Rozbieżności między obliczeniowym i zmierzonym zużyciem energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej na przykładzie budynków jednorodzinnych (DOI: 10.15199/9.2022.4.1) Differences Between Calculated and Measured Energy Use For Heating and Domestic Hot Water Preparation on the Example of Single-Family Buildings ‒ Katarzyna Ratajczak, Karol Bandurski, Łukasz Amanowicz, Jakub […]

W numerze 3/2022

Od redakcji – Anna Bogdan, ……………………………………….1 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO Wywiad z dr hab. inż. Tomaszem Cholewą ‒ redaktorem tematycznym naszego czasopisma………….3Ewolucja sieci ciepłowniczych (DOI: 10.15199/9.2022.3.1) Evolution of District Heating Networks ‒ Robert Sekret…………………………………5 Zobacz streszczenie Słowa kluczowe: ciepłownictwo nowej generacji, sieci niskotemperaturowe, efektywność energetyczna Streszczenie W artykule scharakteryzowano dotychczasowe etapy rozwoju technologicznego w ciepłownictwie oraz przedstawiono […]

W numerze 2/2022

Numer wydany w formule otwartego dostępu we współpracy z Porozumieniem Branżowym na rzecz Efektywności Energetycznej Pobierz numer w formacie pdf Od redakcji – Anna Bogdan oraz Paweł Lachman POBE Jak widzą najbliższą przyszłość przedstawiciele organizacji zrzeszonych w POBE? Wywiad z dr inż. Markiem Miarą Wywiad z Pawłem Lachmanem Podstawy opracowania pakietu „Fit for 55” – […]

W numerze 1/2022

CIEPŁOWNICTWO – DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO ….. Jutro ciepłownictwa systemowego wg pakietu FIT55 ‒ Bogusław Regulski..3 Podnoszenie efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych w kontekście ograniczania ubóstwa energetycznego. Improving the Energy Efficiency of Multi-Family Buildings in the Context of Reducing Energy Poverty ‒ Wioletta Walczak, Grzegorz Bartnicki. . . . . . . 9 Zobacz streszczenie Słowa […]

W numerze 12/2021

Od redakcji Wywiad z prof. dr hab. inż. Robertem Sekretem redaktorem tematycznym naszego czasopisma………3 CIEPŁOWNICTWO ‒ DISTRICT HEATING • OGRZEWNICTWO ‒ HEATING Magazynowanie chłodu z wykorzystaniem ciepła przemiany fazowej woda-lód. (DOI:10.15199/9.2021.12.1) Cold Stor-age Using the Latent Heat of the Water-Ice ‒ Robert Sekret, Przemysła Starzec……5 Zobacz streszczenie Słowa kluczowe: kapsuła, magazynowanie chłodu, ciepło przemiany fazowej, […]

W numerze 11/2021

Od redakcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Wywiad z Andrzejem […]

W numerze 10/2021

CIEPŁOWNICTWO ‒ DISTRICT HEATING • OGRZEWNICTWO ‒ HEATING Quo vadis – polskie ciepłownictwo/ogrzewnictwo? Część II. (DOI: 10.15199/9.2021.10.1) Quo Vadis ‒ Polish District Heating/Heating? Part II ‒ Marian Rubik. . . . . . . . . . . . 3 Zobacz streszczenie Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, neutralność klimatyczna, budynki ZCRB, elektryfikacja cie-płownictwa/ogrzewnictwa, gospodarka obiegu zamkniętego, […]

W numerze 9/2021

CIEPŁOWNICTWO ‒ DISTRICT HEATING • OGRZEWNICTWO ‒ HEATING Wywiad z Pawłem Lachmanem………………………………………………………….3 Quo Vadis – polskie ciepłownictwo/ogrzewnictwo? Część I. (DOI: 10.15199/9.2021.9.1) Quo Vadis ‒ Polish District Heating/Heating? Part I ‒ Marian Rubik………………………………………………………6 Zobacz streszczenie Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, neutralność klimatyczna, budynki ZCRB, elektryfikacja cie-płownictwa/ogrzewnictwa, gospodarka obiegu zamkniętego, paliwo RDF (Refuse Derived Fuel), inteligent-na sieć, węzeł […]