Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 6/2024

Nikon Gawryluk, Adam Wiśniewski, Tomasz Śliwa: Sieci ciepłownicze piątej generacji w kontekście wyzwań transformacji energetycznej Europy

DOI: 10.15199/9.2024.6.1

Jarosław Kaczor, Bartłomiej Polniak: Analiza możliwości zastosowania powietrznej pompy ciepła w budynku użyteczności publicznej z konwencjonalnym źródłem ciepła. Część 2

DOI: 10.15199/9.2024.6.2

Karol Pierzchała, Leszek Pająk: Ocena stopnia redukcji emisji zanieczyszczeń z ciepłowni węglowych dzięki wykorzystaniu zasobów geotermalnych za pomocą pomp ciepła – studium przypadku

DOI: 10.15199/9.2024.6.3

Andrzej Falkowski: Zakończyły się rozmowy organizacji branżowych w sprawie narad koordynacyjnych

Fotowoltaika z dofinansowaniem dla mieszkańców budynków wielorodzinnych. Pomoże Energa Obrót

PORT PC: „Czyste powietrze” tymczasowo akceptuje dofinansowanie pomp ciepła z europejskimi znakami jakości

PORT PC: Pompy ciepła w już istniejących budynkach – czy to ma sens?

Krzysztof Boryczko: Historia i teraźniejszość Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej