Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 5/2024

Hanna Jędrzejuk: Zmiany metodyki określania charakterystyki energetycznej budynków jednorodzinnych do oceny instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej

DOI: 10.15199/9.2024.5.1

Jarosław Kaczor, Bartłomiej Polniak: Analiza możliwości zastosowania powietrznej pompy ciepła w budynku użyteczności publicznej z konwencjonalnym źródłem ciepła. Część 1

DOI: 10.15199/9.2024.5.2

Piotr Ciuman, Piotr Palian: Analiza wpływu konfiguracji instalacji odnawialnych źródeł energii na efektywność energetyczną budynku jednorodzinnego

DOI: 10.15199/9.2024.5.3

Ewa Brągoszewska, Remigiusz Matusik, Natalia Nowak: Zielone ściany i dachy – nowatorskie rozwiązania dla zrównoważonego budownictwa

DOI: 10.15199/9.2024.5.4

Agnieszka Palmowska, Artur Tompór: Analiza możliwości wykorzystania technologii BIM do modelowania CFD – studium przypadku. Część 1

DOI: 10.15199/9.2024.5.5

Mirella Fuhrmann, Aleksander Skiba, Jakub Karwatka: AEC Global Teamwork – nowoczesne podejście do współpracy międzybranżowej w przemyśle budowlanym

➔ Politechnika Warszawska oraz Firma BIMs PLUS rozpoczynają współpracę dydaktyczną