Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Prenumerata

Warunki prenumeraty czasopisma na 2024 r.

Rodzaje prenumerat:

 • Prenumerata papierowa
 • Prenumerata cyfrowa
 • Prenumerata w pakiecie w wersji PLUS zawiera wersję papierową, cyfrową + dostęp do archiwum na Portalu www.sigma-not.pl

Ceny prenumeraty w roku 2024:

 • Cena 1 egzemplarza 38 zł (z VAT),
 • Cena prenumeraty rocznej w wersji papierowej 432 zł + roczny koszt wysyłki 42 zł,
 • Cena prenumeraty rocznej w wersji cyfrowej 360 zł,
 • Cena rocznej prenumeraty w pakiecie w wersji PLUS PAKIET (wersja papierowa + cyfrowa + dostęp do archiwalnych treści) – 552 zł.

Prenumeratę można zamówić:

 • Telefonicznie: 22 840 30 86, 22 840 35 89,
 • e-mailem: prenumerata@sigma-not.pl,
 • Listownie: Zakład Poligrafii i Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ks. J. Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa,
 • dokonując wpłaty na konto:

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.: ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Konto BANK PEKAO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577.

Na blankiecie wpłaty należy czytelnie podać nazwę zamawianego czasopisma, liczbę zamawianych egzemplarzy, okres, wersję i cenę prenumeraty oraz adres zamawiającego.

Pojedyncze zeszyty archiwalne dostępne są w wersji papierowej i – od 2004 roku – elektronicznej (cena l egz. netto wg aktualnego cennika). Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

Na stronie www.sigma-not.pl można zakupić elektroniczną wersję artykułów od 2004 roku.

Sprzedaż zeszytów archiwalnych prowadzi: Zakład Poligrafii i Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o. adres 01-595 Warszawa, ul. Ks. J.Popiełuszki 19/21, drukarnia@sigma-not.pl