Journal of the Polish Association of Sanitary Engineers and Technicians

Subscription

Last issue

Subscription conditions for „District Heating, Heating, Ventilation”, 2022

Yearly subscription of the Agency’s published magazines is possible in two variants:

 • Prenumerata papierowa
 • Prenumerata cyfrowa
 • – Yearly subscription PLUS (containing yearly subscription of paper version + yearly access to the Portal of Technical Information on www.sigma-not.pl)

Ceny prenumeraty w roku 2022:

 • Copy price in 2022 is 32, 00 PLN (including 8% VAT).
 • Cena prenumeraty rocznej w wersji papierowej 360 zł + roczny koszt wysyłki 36 zł,
 • Cena prenumeraty rocznej w wersji cyfrowej 360 zł,
 • Cena rocznej prenumeraty w pakiecie w wersji PLUS (papierowa + cyfrowa + archiwum) – 552 zł.

Subscription can be ordered:

 • Telefonicznie: 22 840 30 86, 22 840 35 89,
 • by mail: prenumerata@sigma-not.pl,
 • by a letter: Zakład Poligrafii i Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ks. J. Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa,
 • dokonując wpłaty na konto:

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.: ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Konto BANK PEKAO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577.

The payment slip should have the title of the magazine, number of ordered copies, subscription period, version, subscription price and the Subscriber’s address written in a clear, legible way..

Single archive copies are available in paper and – since 2004 – in electronic – versions. (Copy price according to current price list). On customer’s request, we provide VAT invoices.

Na stronie www.sigma-not.pl można zakupić elektroniczną wersję artykułów od 2004 roku.

Archive copies can be purchased from: Zakład Poligrafii i Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o. adres 01-595 Warszawa, ul. Ks. J.Popiełuszki 19/21, drukarnia@sigma-not.pl