Journal of the Polish Association of Sanitary Engineers and Technicians

Editorial

Editor-in-chief :dr hab. Eng. ANNA BOGDAN prof. PW 
Wydział Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
Deputy Editor:M.Eng. Barbara Rubik – phone number: 605 032 330
Wydawnictwo SIGMA NOT Sp. z o.o., Warszawa, Polska
Theme Editors:dr inż. Marian Rubik, dr inż. Piotr Ziętek, mgr inż. Paweł Lachman ‒ chłodnictwo, pompy ciepła;
prof. D. inż. Robert Sekret, mgr inż. Ewa Kręcielewska – ciepłownictwo;
D. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof. D. Eng. Robert Cichowicz prof. at the University PŁ – jakość powietrza;
D. Eng. Agnieszka Palmowska, D. Eng. Andrzej Górka 
D. Eng. Bożena Babiarz prof. at the University D. Eng. Tomasz Cholewa prof. at the University PL – ogrzewnictwo, efektywność energetyczna;
D. Eng. Wojciech Ratajczak
Language Editor:MSc. Hanna Michalik
Wydawnictwo SIGMA NOT Sp. z o.o., Warszawa, Polska
Statistical Editor:MSc. Maciej Pereta
Kierownik Zakładu Wydawniczego
“Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”
– Head of Department – Representative of the Board
M. Eng. Barbara Rubik
phone number: 605 032 330 605-032-330
Wydawnictwo SIGMA NOT Sp. z o.o. , Warszawa, Polska

EDITORIAL OFFICE:

ul. Czackiego 3/5 216
00-430 Warsaw
tel. +48(22) 828-27-26, 22 828 27 26
tel. kom. 605 032 330 48 605 032 330

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Wszystkie artykuły główne są recenzowane.

Last issue