Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Otwarty dostęp (Open Access)

Autorzy publikujący artykuły w formule Otwartego Dostępu mają możliwość pobierania, promowania i udostępniania swoich artykułów (bez możliwości ingerencji w pobraną wersję artykułu), m.in. w mediach społecznościowych, stronach internetowych itp. Promowanie artykułu wymagane jest z podaniem pełnych danych bibliometrycznych wydania miesięcznika, w którym dany artykuł się ukazał.

Czytelnicy mają możliwość bezpłatnego czytania, drukowania i pobierania artykułów, natomiast nie mają możliwości dalszego udostępniania, sprzedawania i przedruku prezentowanych informacji.

Artykuły publikowane w trybie Otwartego Dostępu przechodzą ten sam proces wydawniczy co prace publikowane w modelu tradycyjnym. Dotyczy to zarówno zasad przygotowania artykułu, recenzowania, jak i korekty redakcyjnej.

Za publikację w Otwartym Dostępie Czasopismo pobiera opłatę wydawniczą w wysokości 200 zł + 23% VAT za wydrukowaną stronę artykułu w wydaniu papierowym (1 strona w wydaniu papierowym = ok. 2 strony standardowego maszynopisu). Rozliczenie następuje na podstawie faktury VAT wystawianej przez Czasopismo po opublikowaniu artykułu.