Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

XV Konferencja „Air, Heat and Energy”, 13-16 czerwca 2023 r.

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej serdecznie zaprasza do udziału w XV Międzynarodowej Naukowej Konferencji Air, Heat and Energy.

Konferencje AHE organizowane są cyklicznie od lat 70. XX w. Obecna odbędzie się w Karpaczu w hotelu Artus Resort 58-540 Karpacz, ul. Wilcza 9 (https://www.artusresort.pl/resort).

Organizatorzy proszę o nadsyłanie streszczeń planowanych do wygłoszenia referatów do 15.04.2023 r.

Do udziału w konferencji zachęcamy wszystkich tych z Państwa, którzy zainteresowani są tematami obejmującymi:

  • Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja: nowoczesne systemy kształtowania mikroklimatu, nowoczesne i zbilansowane metody dostawy ciepła dla budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej, aktualne trendy w systemach i instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, aktualne możliwości ograniczenia energii w systemach grzewczych i chłodniczych, techniki symulacyjne w HVAC, eksploatacja i kontrola pracy urządzeń i instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
  • Instalacje Sanitarne: nowoczesne systemy w instalacjach dostawy wody i odprowadzania ścieków z budynku, eksploatacja i kontrola pracy urządzeń i instalacji wodnych i kanalizacyjnych.
  • Instalacje i Sieci Gazowe: nowoczesne systemy w instalacjach dostawy gazu do budynków budynku, eksploatacja i kontrola pracy urządzeń i instalacji gazowych.
  • Oszczędność i magazynowanie energii: magazynowanie energii cieplnej, magazynowanie „chłodu”, pompy ciepła, odzysk ciepła, wykorzystanie materiałów zmiennofazowych w instalacjach HVAC i budynkach, wykorzystanie energii słonecznej, termalnej, wiatru oraz atomu w układach HVAC.
  • Zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo: wentylacja tuneli, obiektów metra i in., wentylacja pożarowa – aktualne trendy i możliwości, budynki zeroenergetyczne i pasywne, Smart Cities, ochrona atmosfery, zmiany klimatyczne spowodowane działaniem instalacji HVAC i systemów ciepłowniczych i chłodniczych.

Wszystkie istotne informacje na temat zakresu merytorycznego, zgłoszenia, komitetu naukowego oraz szerszego kontekstu AHE23 znajdziecie Państwo w załącznikach oraz na (stale aktualizowanej) witrynie airandheat.pl