Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

VI Forum Budowlane „Budownictwo zrównoważone”, 30 czerwca-1 lipca 2023

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa zapraszają na Forum Budowlane.

Celem Forum jest promocja nowoczesnych technologii, systemów i wyrobów budowlanych, osiągnięć naukowych oraz rynku budowlanego.

W ramach Forum odbędą się następujące wydarzenia:

Konferencja naukowo-techniczna: „Wyzwania współczesnego budownictwa” obejmująca społeczne aspekty budownictwa zrównoważonego, efektywność energetyczną w budownictwie, ochronę środowiska przyrodniczego a budownictwo, budownictwo energooszczędne, budownictwo a zmiany klimatu “Internet rzeczy” w budownictwie, SmartCITY – wyzwanie czy konieczność?, materiały recyklingowe w budownictwie.

Konferencja: „ Upraszczanie procesu inwestycyjnego w budownictwie”

Regaty Żeglarskie o Puchar Przewodniczącego MOIIB

Wydarzenia integracyjno-promocyjne: wystawa osiągnięć i wyrobów dla budownictwa, wystawa motoryzacyjna „Gwiazdy budownictwa” oraz wieczorne spotkanie integracyjne

Więcej informacji: https://www.pw.plock.pl/Wydzial-BMiP/Aktualnosci/VI-Forum-Budowlane