Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

XII Konferencja Rynek Ciepła Systemowego

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie uprzejmie zaprasza na: XII Konferencję Rynek Ciepła Systemowego, która odbędzie się w dniach 7-9 marca 2023 r. w Hotelu Ibis Styles w Lublinie, Aleja Solidarności 7.
Konferencja organizowana wspólnie z Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. i Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach.
I Sesja konferencji: „Zaprojektuj ciepło systemowe na nowo”
• Sesja w formie warsztatów i prace w grupach złożonych z uczestników konferencji.
Obszary problemowe warsztatów – przedsiębiorstwo (perspektywa technologiczna
i finansowa), rynek i regulacja (perspektywa regulacji i potrzeb rynku, w tym konkurencji
substytucyjnej, współpracy B2B).
• Prezentacja nowoczesnych technologii
II Sesja konferencji: Jak powinna być regulacja sektora ciepłowniczego?
• Podsumowanie prac grup roboczych w zakresie oczekiwań regulacyjnych niezbędnych
dla transformacji ciepłownictwa.
• Doświadczenia regulacyjne w ciepłownictwie oczami przedsiębiorców i regulatora.
• Czy regulacja spełnia oczekiwania? Czy da się i jak ją zmienić, inne problemy.
Debata moderowana z udziałem przedstawicieli URE, IGCP
• Prezentacja nowoczesnych technologii
III Sesja konferencji: Program Promocji Ciepła Systemowego
• Zrównoważony rozwój promocji ciepła systemowego.
• Korzyści z udziału w Programie Promocji Ciepła Systemowego okiem uczestnika.
• Debata: Rozwój komunikacji i marketingu, a rozwój firmy – jak współdziałać, by czerpać
najwięcej korzyści.
• Prezentacja nowoczesnych technologii

Więcej: https://www.igcp.pl/kalendarium/xii-konferencja-rynek-ciepla-systemowego/