Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

IX Podlaska Konferencja Ciepłownicza

W imieniu Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych – Oddziału w Białymstoku, zapraszamy do udziału w IX Podlaskiej Konferencji Ciepłowniczej, która zaplanowana jest w dniach 5-6.10.2023 w hotelu „BIAŁOWIESKI”*** CONFERENCE, WELLNESS & SPA (ul. Stoczek 218 B, 17-230 Białowieża).

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest: „Myśląc o przyszłości…”

Więcej informacji: https://pzits.bialystok.pl/ix-podlaska-konferencja-cieplownicza/