Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

VIII Konferencja Solina 2023

Termin Konferencji:

20 – 24 VI 2023 roku

Tematyka Konferencji:

 1. Rozwój zrównoważony – możliwości stosowania nowych technologii w powiązaniu z zagadnieniami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi
 2. Współczesne i przyszłe kierunki projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego
 3. Architektura słoneczna, budownictwo pasywne, energooszczędne, niskoenergetyczne
 4. Nowoczesne materiały i technologie w architekturze i budownictwie
 5. Zagadnienia fizyki budowli, wymiana ciepła i wilgoci w przegrodach budowlanych
 6. Efektywność energetyczna budynków – wymagania, badania, aplikacje
 7. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii – koncepcje, technologie, kształtowanie
 8. Budynki plusenergetyczne – zagadnienia techniczne. projektowanie, realizacja
 9. Zasoby energetyczne, źródła energii, racjonalne zużycie energii, ochrona środowiska, technologie wykorzystania, systemy, urządzenia, ekologia, recykling
 10. Helioenergetyka, stan obecny i perspektywy rozwoju
 11. Potencjał i wykorzystywanie energii odnawialnych, zagadnienia poszanowania energii
 12. Konwencjonalne i niekonwencjonalne rozwiązania energetyczne w rozważaniach naukowych i zastosowaniach praktycznych
 13. Innowacyjne technologie energoefektywne w sektorach budowlanych, przemysłowych, transportowych
 14. Fotowoltaika – zagadnienia teoretyczne, badawcze, techniczne i zastosowanie
 15. Współczesne technologie do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia
 16. Technologia BIM w procesach projektowania i realizacji obiektów budowlanych
 17. Architektura i budownictwo obiektów zabytkowych, konserwacja, adaptacja, rekonstrukcja, rewaloryzacja obiektów budowlanych
 18. Zrównoważony rozwój miast, osiedli, dzielnic, rewitalizacja, kształtowanie urbanistyczne
 19. Geodezja i planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna 
 20. Bilans energetyczny budynków, certyfikacja i audyt energetyczny w budownictwie
 21. Architektura krajobrazu, tradycyjne i nowoczesne rozwiązania architektoniczne, budowlane i przyrodnicze
 22. Architektura wnętrz, wzornictwo, projektowanie, materiałoznawstwo i technologie
 23. Zmiany klimatyczne, zjawiska, przyczyny, skutki i prognozy
 24. Zagadnienia energetyczne w rolnictwie, rozważania naukowe, badania i rozwój
 25. Problemy komfortu i wpływu sztucznego środowiska na ludzi

Główne cele Konferencji:

 • przedstawianie przez Uczestników Konferencji rozważańw tematyce konferencyjnej – w postaci wystąpień ustnych lub prezentacji posterowych
 • dyskusja związana z poruszanymi zagadnieniami podczas wystąpień ustnych oraz zamieszczonych na arkuszach posterowych – prowadzona w sesjach, a także poza sesjami konferencyjnymi
 • wymiana doświadczeń w obszarach prowadzonych prac badawczych
 • nawiązywanie kontaktów pomiędzy Uczestnikami Konferencji, Zespołami badawczymi, Wydziałami, Uczelniami (w celu – między innymi – tworzenia nowych Grup i Zespołów z intencją prowadzenia wspólnych prac naukowych, a także uczestnictwa we wspólnych grantach, projektach badawczych …)

Ośrodki Konferencyjne:

Konferencja odbędzie się w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim w Bieszczadach w kompleksie ośrodków: ATRIUM i AMER-POL, które znajdują się przy ulicy Zdrojowej – będącej równocześnie głównym deptakiem spacerowym

Opłata za uczestnictwo w Konferencji:

960 zł

   Opłata obejmuje:

 • udział w obradach konferencyjnych,
 • komplet materiałów konferencyjnych,
 • torbę konferencyjną,
 • udział w uroczystej kolacji konferencyjnej przy ognisku i muzyce,
 • udział w bieszczadzkiej wycieczce,
 • korzystanie z serwisów kawowych,
 • korzystanie z obiadów i kolacji

     Opłata nie obejmuje:

 • kosztów zakwaterowania 
 • ewentualnych kosztów publikacji artykułów.

Zakwaterowanie:

Uczestnicy Konferencji uprzejmie proszeni są o indywidualne rezerwacje zakwaterowania, w zależności od długości pobytu (istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu przed  rozpoczęciem Konferencji lub dłuższego pobytu po zakończeniu Konferencji)

Przy rezerwacji prosimy o powołanie się na udział w Konferencji SOLINA 2023.

Wystąpienia konferencyjne Uczestników:

Referaty będą przedstawiane podczas obrad sesyjnych:

 • w postaci prezentacji ustnych
 • lub w postaci prezentacji posterowych jako arkusze na stojakach

Ważne daty:  

 • do dnia 14 kwietnia 2023     – rejestracja uczestnictwa
 • do dnia 28 kwietnia 2023     – wniesienie opłaty konferencyjnej
 • 20 do 24 czerwca 2023         – udział w Konferencji

Kontakt:

dr inż. Joanna Krasoń – sekretarz organizacyjny

e-mail: jkras@prz.edu.pl

tel. 17 865 1728  lub 17 865 1178  lub 17 865 1025  lub 17 865 1428

e-mail konferencyjny: solina@prz.edu.pl

Komitet organizacyjny:

Lech Lichołai                –    przewodniczący
Joanna Krasoń               –    sekretarz organizacyjny
Przemysław Miąsik       –     koordynator programu Konferencji
Bernardeta Dębska     
Aleksander Starakiewicz     
Jerzy Szyszka   
Michał Musiał    
Marcin Kaczmarzyk     
Artur Szalacha

Komitet Naukowy:

Prof. Dorota Bzowska – Politechnika Warszawska
Prof. Dorota Chwieduk – Politechnika Warszawska
Prof. Wojciech Dzieniszewski – IPPT PAN Warszawa
Prof. Mariusz Filipowicz – AGH Kraków
Prof. Dariusz Gawin – Politechnika Łódzka
Prof. Halina Garbalińska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Prof. Marek Gosztyła – Politechnika Rzeszowska
Prof. Dariusz Heim – Politechnika Łódzka
Dr hab. Hanna Jędrzejuk – Politechnika Warszawska
Prof. Tomasz Kisilewicz – Politechnika Krakowska
Prof. Agnieszka Klemm – Glasgow Caledonian University
Prof. Katarzyna Klemm – Politechnika Łódzka
Prof. Piotr Klemm – Politechnika Łódzka
Prof. Halina Koczyk – Politechnika Poznańska
Prof. Elżbieta Kossecka – IPPT PAN Warszawa
Prof. Piotr Koszelnik – Politechnika Rzeszowska
Prof. Wojciech Marks – IPPT PAN Warszawa
Prof. Henryk Nowak – Politechnika Wrocławska
Prof. Jerzy Zb. Piotrowski – Politechnika Świętokrzyska
Prof. Robert Wójcik – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. Jerzy Wyrwał – Politechnika Opolska
Prof. Agata Zdyb – Politechnika Lubelska