Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Konferencja Air, Heat and Energy

Pamięci prof. dr. inż. Gerarda Jana Beslera

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVI edycji międzynarodowej konferencji z cyklu Air, Heat and Energy, która kierowana jest do Specjalistów, Pracowników Naukowych i Pracowników Sektora Gospodarczego z branży Inżynierii Sanitarnej i Energetyki. W czasie 3 dni konferencyjnych uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się wynikami prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych prowadzonych na Uczelniach i w Instytutach badawczych, nowymi rozwiązaniami pojawiającymi się na rynku w zakresie Ogrzewnictwa, Wentylacji, Ciepłownictwa, Klimatyzacji, Sieci i Instalacji Sanitarnych i Gazowych oraz Mikroklimatu i Jakości Powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Poza możliwością wygłoszenia referatu lub przedstawienia plakatu, organizatorzy zapewniają: zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w imprezach towarzyszących (wycieczki, imprezy kulturalne).