Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Webinarium: Zagospodarowanie wód opadowych i/lub roztopowych, 31.03.2023 r.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych zaprasza na bezpłatne webinarium,  31 marca 2023 r. o godzinie 11:00, na temat:

Zagospodarowanie wód opadowych i/lub roztopowych

Program:

  1. Urządzenia wodne do infiltracji i filtracji wód opadowych – Jakub Nieć
  2. Wspomaganie wymiarowania urządzeń retencyjno infiltracyjnych za pomocą komercyjnego programu PIWOROWO – Jakub Nieć

Więcej informacji – na stronie PZITS.