Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Zapraszamy do lektury numeru 3/2023

Szanowni Państwo,

głównym tematem marcowego numeru naszego czasopisma są zagadnienia, które mogą być interesujące dla inżynierów rozwiązujących problemy występujące w obiektach ochrony zdrowia i związane z nieodpowiednią jakością powietrza wewnętrznego czy też nadmiernym zużyciem energii przez systemy wentylacji i klimatyzacji.

Na wstępie zapraszamy Państwa do zapoznania się z wywiadem z dr Agnieszką Sulikowską, przewodniczącą zespołu ds. zakażeń Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie. W wywiadzie dr Agnieszka Sulikowska dzieli się z nami informacjami dotyczącymi nie tylko kontroli zakażeń ale również wyraźnie dostrzeganego przez zespoły medyczne wpływu instalacji na jakość powietrza wewnętrznego.

Kontynuacją tematu jest artykuł przygotowany przez prof. Agnieszkę Gębczyńską-Janowicz i prof. Rafała
Janowicza, w którym omówiono konieczność dostosowania obiektów ochrony zdrowia zarówno pod względem architektonicznym, jak i instalacyjnym na wypadek wystąpienia kolejnych pandemii, przy czym w artykule wykorzystano doświadczenia z ostatnich lat.

Natomiast dr inż. Sylwia Szczęśniak analizuje metody ograniczenia zużycia energii do napędu wentylatorów za pomocą różnych wariantów ich sterowania oraz wpływ na to zużycie wartości temperatury powietrza w pomieszczeniach. Wyniki analizy mogą być przydatne do racjonalizacji zużycia
energii w obiektach wyposażonych w systemy klimatyzacji, co w dobie obecnych cen energii, ma istotne znaczenie.

W artykule, który przygotowałyśmy z mgr inż. Dominiką Kwiecińską, przybliżamy Państwu kwestię hipotermii okołooperacyjnej, którą stwierdzono u pacjentów w przypadku 70-90% zabiegów. Hipotermia może znacznie wydłużyć okres rekonwalescencji a także może być przyczyną różnych powikłań. Aby zapobiec hipotermii stosowane są często różne rozwiązania lokalnego ogrzewania pacjentów, które również mogą wpływać na poprawę czystości powietrza w polu operacyjnym.

Pan Wiesław Iwan szczegółowo opisał kwestię ryzyka występowania zakażeń szpitalnych podsuwając również rozwiązanie mogące je ograniczyć ‒ promieniową jonizację katalityczną, przedstawiając wyniki badań potwierdzających skuteczność tego procesu; ponadto Autor podał również przykład zastosowania tego rozwiązania.

Na zakończenie, odchodząc niejako od głównego tematu numeru, jednak nadal poruszając się w obszarze ograniczenia zużycia energii na potrzeby obiektów, dr inż. Marian Rubik przedstawia przemyślenia dotyczące roli pomp ciepła w transformacji energetycznej ogrzewnictwa i ciepłownictwa, nie tylko w kontekście obecnego ich zastosowania, ale również perspektyw na przyszłość ‒ wyzwań i zagrożeń techniczno-ekonomicznych, bezpieczeństwa oraz niezawodności eksploatacji, a także niezbędnych zmian, które muszą być wprowadzone w sieciach przesyłowych i instalacjach odbiorczych.

Serdecznie zapraszamy do lektury bieżącego numeru. Jeżeli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji lub też bliższego omówienia danego tematu – prosimy o przesyłanie do redakcji zapytań w tych sprawach.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy proszę przyjąć życzenia samych zdrowych i pogodnych dni.