Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja

Aktualności

W numerze 12/2022

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO ➔ Bartosz Deleska, Anna Kowalczyk: Ocena wpływu rodzaju instalacji cieplnych, konstrukcji oraz lokalizacji budynku jednorodzinnego na spełnienie wymagań WT 2021 w odniesieniu do

Czytaj więcej »

Głos branży w zakresie ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji w indywidualnych rozliczeniach

W dniu 9 listopada 2022 Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami wraz z następującymi instytucjami: wystosowała do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wspólne pismo, dotyczące praktycznego stosowania niektórych

Czytaj więcej »

W numerze 11/2022

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO ➔ Anna Gadomska, Anna Kowalczyk: Zmiany wartości sezonowego współczynnika efektywności SCOP powietrznej pompy ciepła w zależności od założeń projektowych Changes in the Value

Czytaj więcej »