Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja

Najnowszy numer

Aktualności

Bezpłatny kod dostępu

W czasie pandemii prenumeratorom wersji papierowej udostępniane są bezpłatnie zasoby Portalu Informacji Technicznej. W tytule wiadomości do: prenumerata@sigma-not.pl proszę wpisać “Bezpłatny kod dostępu”. W treści e-maila proszę

Czytaj więcej »

W numerze 1/2022

CIEPŁOWNICTWO – DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO ….. Jutro ciepłownictwa systemowego wg pakietu FIT55 ‒ Bogusław Regulski..3 Podnoszenie efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych w kontekście ograniczania ubóstwa

Czytaj więcej »