Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 10/2023

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO

Edward Szczechowiak: Charakterystyka energetyczna budynków – ewolucja metodologii obliczeń

DOI: 10.15199/9.2023.10.1

Jerzy Kwiatkowski, Piotr Narowski: Energia dostarczona – czy potrzebny nam jeszcze jeden rodzaj w klasyfikacji energii w charakterystyce energetycznej budynków?

DOI: 10.15199/9.2023.10.2

Piotr Kowalski, Paweł Szałański, Edyta Dudkiewicz: Wyzwania świadomego wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku

DOI: 10.15199/9.2023.10.3

Joanna Rucińska, Łukasz Amanowicz: Wpływ wybranych instalacji HVAC na wartość wskaźników zapotrzebowania na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej

DOI: 10.15199/9.2023.10.4

Karol Bandurski, Łukasz Amanowicz, Tomasz Cholewa: Metoda statyczna, dynamiczna czy pomiarowa – jak rzetelnie oceniać efektywność energetyczną budynków?

DOI: 10.15199/9.2023.10.5

Michał Turski, Arkadiusz Kępa: Systemy zaopatrzenia budynku w energię, a spełnienie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

DOI: 10.15199/9.2023.10.6

Dorota Anna Krawczyk, Beata Sadowska, Maciej Kłopotowski: Termomodernizacja budynku przedszkola

DOI: 10.15199/9.2023.10.7

Ostatnie pożegnanie – Janusz Iberszer, 1943-2023