Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 9/2023

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO

Grzegorz Waryan, Marcin Czerwiński: Trigeneracyjny agregat gazowy z odzyskiem ciepła z silnika spalinowego. Część 2

DOI: 10.15199/9.2023.9.1

Jarosław Kaczor, Marta Zasada-Wiśniewska: Analiza ekonomiczna zastosowania instalacji fotowoltaicznej współpracującej z powietrzną pompą ciepła na potrzeby budynku jednorodzinnego wobec obowiązującego prawa w Polsce. Część 3

DOI: 10.15199/9.2023.9.2

Apoloniusz Kodura, Marta Chludzińska, Jarosław Chudzicki, Marian Rubik, Katarzyna Umiejewska, Piotr Ziętek: Nieoczyszczone ścieki komunalne – dolne źródło pomp ciepła eksploatowanych w instalacjach ogrzewania i przygotowania c.w.u.

DOI: 10.15199/9.2023.9.3

Damian Pędziwiatr, Arkadiusz Szymanek: Wpływ wymiarowania wymienników gruntowych na efektywność energetyczną pomp ciepła typu bezpośrednie parowanie/woda. Część II

DOI: 10.15199/9.2023.9.4

Nikon Gawryluk: Porównanie gruntowych pomp ciepła pod względem właściwości technicznych
i efektywności grzewczej

DOI: 10.15199/9.2023.9.5

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA

Marta Lisiak-Zielińska, Anna Budka, Klaudia Borowiak: Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, środowisko i materiały

DOI: 10.15199/9.2023.9.6

Z PRAKTYKI

Jak skutecznie zabezpieczyć się przed ryzykiem zakażenia Legionellą?

➔ PORT PC: Projekty SKP2000 i TLM2000 − zmiany klimatu w Polsce wymagają zmian w projektowaniu systemów HVAC