Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 7-8/2023

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO

Leszek Pająk, Karol Pierzchała, Maciej Miecznik, Aleksandra Kasztelewicz: Wpływ termomodernizacji budynku na obniżenie temperatury zasilania instalacji grzewczej

DOI: 10.15199/9.2023.7-8.1

Anna Bednarz, Bożena Babiarz: Analiza możliwości finansowania inwestycji zwiększających efektywność energetyczną budynków

DOI: 10.15199/9.2023.7-8.2

Jerzy Szyszka: Koncepcja interaktywnej ściany Trombe’a

DOI: 10.15199/9.2023.7-8.3

Damian Pędziwiatr, Arkadiusz Szymanek: Wpływ wymiarowania wymienników gruntowych na efektywność energetyczną pomp ciepła typu bezpośrednie parowanie/woda. Część I

DOI: 10.15199/9.2023.7-8.4

Karolina Durczak, Zenon Spik, Bernard Zawada: Technologie instalacyjne wykorzystujące materiały zmiennofazowe

DOI: 10.15199/9.2023.7-8.4

Jarosław Kaczor, Marta Zasada-Wiśniewska: Analiza ekonomiczna zastosowania instalacji fotowoltaicznej współpracującej z powietrzną pompą ciepła na potrzeby budynku jednorodzinnego wobec obowiązującego prawa w Polsce. Część 2

DOI: 10.15199/9.2023.7-8.6

Rafał Jakubiak, Jakub Łoch, Marta Chludzińska: Systemy WLHP – wodne pętle grzewczo-chłodzące i ich współpraca z pompami ciepła

DOI: 10.15199/9.2023.7-8.7