Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 6/2023

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO

Marian Rubik: Technologia pomp ciepła w transformacji energetycznej ciepłownictwa – wyzwania, zagrożenia i oczekiwania. Część IV

DOI: 10.15199/9.2023.4.1

Szymon Kasowski, Beata Anwajler: Wpływ modyfikacji orurowania i budowy wymiennika płaszczowo-rurowego na parametry intensyfikacji przepływu ciepła – model i symulacja numeryczna w ANSSYS

DOI: 10.15199/9.2023.6.2

Grzegorz Waryan, Marcin Czerwiński: Trigeneracyjny agregat gazowy z odzyskiem ciepła z silnika spalinowego

DOI: 10.15199/9.2023.6.3

Jarosław Kaczor, Marta Zasada-Wiśniewska: Analiza ekonomiczna zastosowania instalacji fotowoltaicznej współpracującej z powietrzną pompą ciepła na potrzeby budynku jednorodzinnego wobec obowiązującego prawa w Polsce. Część 1

DOI: 10.15199/9.2023.6.4

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA

Agata Wrzochal, Wiktoria Romaniec, Ewa Zender-Świercz: Analiza wydajności urządzeń zdecentralizowanej wentylacji fasadowej

DOI: 10.15199/9.2023.6.5