Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 5/2023

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO

Piotr Ciuman: Wpływ systemu zasilania w energię budynku jednorodzinnego na jego charakterystykę
energetyczną

DOI: 10.15199/9.2023.5.2

Agnieszka Palmowska, Katarzyna Ujma-Wąsowicz, Ryszard Walentyński: A Case Study of Project-Based Learning to Improve MEP Engineering, Architectural and Structural Design for Industry Facility Using BIM Technology

DOI: 10.15199/9.2023.4.1

Marian Rubik: Technologia pomp ciepła w transformacji energetycznej ciepłownictwa – wyzwania, zagrożenia i oczekiwania. Część III

DOI: 10.15199/9.2023.4.1

Rafał Pitry: Ogrzewanie podłogowe w formie podłogi pływającej – studium przypadku. Przykład opinii technicznej w kontekście liberalizacji ustawy Prawo budowlane

DOI: 10.15199/9.2023.5.5

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA

Ewa Brągoszewska: Ocena efektywności działania oczyszczaczy powietrza stosowanych w wybranym obiekcie edukacyjnym zlokalizowanym na terenie województwa śląskiego

DOI: 10.15199/9.2023.5.1