Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 4/2023

Pożegnanie Prof. dr. hab. Krzysztofa Wojdygi, byłego Redaktora Naczelnego naszego czasopisma

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO

Marian Rubik: Technologia pomp ciepła w transformacji energetycznej ciepłownictwa – wyzwania, zagrożenia i oczekiwania. Część II

DOI: 10.15199/9.2023.4.1

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA

Sylwia Szczęśniak, Łukasz Stefaniak, Paulina Kanaś, Małgorzata Małyszko, Wiktoria Jaskóła, Konrad Brzeźniak: O potrzebie zmian parametrów obliczeniowych powietrza zewnętrznego na przykładzie miasta
Wrocław

DOI: 10.15199/9.2023.4.2

Grzegorz Kubicki: Problemy projektowania systemów oddymiania klatek schodowych w budynkach
wielokondygnacyjnych

DOI: 10.15199/9.2023.4.3

Jarosław Müller, Patryk Dziedzic: Klimatyzacja samochodowa – jak prawidłowo używać

DOI: 10.15199/9.2023.4.4

Transformacja ciepłownictwa w kierunku OZE w przedsięwzięciu „Elektrociepłownia w lokalnym
systemie energetycznym” prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju