Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 3/2023

Wywiad z dr n. med. AGNIESZKĄ SULIKOWSKĄ, przewodniczącą zespołu ds. zakażeń w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA

Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, Rafał Janowicz: Awaryjne przekształcenia architektury szpitali w warunkach pandemii SARS-CoV-2

DOI: 10.15199/9.2023.3.1

Sylwia Szczęśniak: Możliwości ograniczenia energii niezbędnej do utrzymania systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z odzyskiem ciepła w obiektach szpitalnych

DOI: 10.15199/9.2023.3.2

Anna Bogdan, Dominika Kwiecińska: Metody zapobiegania okołooperacyjnej hipotermii pacjentów

DOI: 10.15199/9.2023.3.3

Wiesław Iwan: Bezpieczny szpital. W jakich warunkach chcielibyśmy być leczeni?

Halton: Halton Vita OR Space

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO

Marian Rubik: Technologia pomp ciepła w transformacji energetycznej ciepłownictwa – wyzwania, zagrożenia i oczekiwania. Część I


DOI: 10.15199/9.2023.3.4