Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 2/2023

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO

Tomasz Jerominko, Robert Cichowicz: Sposoby obniżenia wskaźników energetycznych w istniejących budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z wielkiej płyty podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej


DOI: 10.15199/9.2023.2.1

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA

Katarzyna Lisik, Robert Cichowicz: Wpływ wybranego oczyszczacza powietrza na jakość powietrza wewnętrznego w budynkach jednorodzinnych – studium przypadku

DOI: 10.15199/9.2023.2.2

Adam Rubnikowicz, Adam Deska, Ewa Badowska: Badania porównawcze wpływu kierunku
i prędkości wiatru na parametry pracy wywietrzaków grawitacyjnych na przykładzie polskiego zgłoszenia patentowego T-22 i rozwiązania opatentowanego w Niemczech

DOI: 10.15199/9.2023.2.3

Klaudia Borowiak, Anna Budka, Marta Lisiak-Zielińska: Zanieczyszczenia powietrza latem i zimą – realne zagrożenie

DOI: 10.15199/9.2023.2.4

Igor Sikończyk: Ograniczanie ryzyka niezgodności deklarowanych parametrów central wentylacyjno-klimatyzacyjnych i nadmiarowego zużycia energii (artykuł w otwartym dostępie)

Z PRAKTYKI

POBE: Kalkulator kosztów ogrzewania budynków POBE – I kwartał 2023 roku

➔ Transformacja ciepłownictwa w kierunku OZE w przedsięwzięciu „Ciepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju