Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 1/2023

Wywiad z lekarzem Piotrem Daszkiewiczem – pandemia okiem lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Mirosław Szyłak-Szydłowski: Odory w szpitalach

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO

Andrzej Gołdasz, Karol Sztekler, Artur Szajding, Augustyn Wójcik, Lesław Wereszczyński: Nowy sposób odzyskiwania ciepła z procesu sprężania powietrza


A New Way to Recover Heat From an Air Compression Process

DOI: 10.15199/9.2023.1.1

Małgorzata Niestępska: Wykorzystanie ciepła odpadowego z przemysłu na potrzeby sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.

Application of Waste Heat from Industry for the Needs of the Heating Network of Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanów Sp. z o.o.


DOI: 10.15199/9.2023.1.2

Z PRAKTYKI

REHVA: Strumień objętości powietrza wentylacyjnego wyznaczony na podstawie kryterium zdrowotnego oraz metoda projektowania wentylacji ograniczająca narażenie układu oddechowego na choroby zakaźne przenoszone przez powietrze

Transformacja ciepłownictwa w kierunku OZE w przedsięwzięciu „Ciepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju