Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 11/2023

ASPEKTY PRAWNE – EKSPERT ODPOWIADA

Andrzej Falkowski: Świadectwa charakterystyki energetycznej

BUDOWNICTWO PASYWNE

Andrzej Górka: Największy w Polsce certyfikowany pasywny budynek biurowy – specyfika, fizyka budowli i systemy HVAC

DOI: 10.15199/9.2023.11.1

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO

Anna Arkuszewska-Gomulak, Robert Cichowicz: Geodezja w planowaniu, budowie i utrzymaniu sieci ciepłowniczych

DOI: 10.15199/9.2023.11.2

Martyna Bocian: Zastosowanie pomp ciepła w ciepłownictwie

DOI: 10.15199/9.2023.11.3

Urszula Derkacz, Katarzyna Ratajczak: Ocena rozwiązań lokalizacyjno-instalacyjnych budynku biurowego w aspekcie zapotrzebowania na energię

DOI: 10.15199/9.2023.11.4

Patrycja Wiercińska, Robert Cichowicz: Proces destylacji a możliwość przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza oraz metody ich detekcji i pomiaru

DOI: 10.15199/9.2023.11.5

Z życia branży: