Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 12/2023

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO

Andrzej Jedlikowski: Wpływ wysokości fal wypełnienia obrotowego wymiennika ciepła na efektywność jego działania w okresie zimowym

DOI: 10.15199/9.2023.12.1

Anna Arkuszewska-Gomulak, Robert Cichowicz: Możliwości aplikacji „Geoportal.gov.pl” jako
darmowego narzędzia w inżynierii środowiska

DOI: 10.15199/9.2023.12.2

Joanna Liebersbach, Iwona Polarczyk: Zużycie ciepłej wody użytkowej w domu opieki społecznej – studium przypadku

DOI: 10.15199/9.2023.12.3

Rafał Zbrzeźniak: Rozwój sieci ciepłowniczych i sposoby wykorzystania ciepła z wody powrotnej,
jako jeden z kierunków zmierzających do osiągniecia neutralności klimatycznej

DOI: 10.15199/9.2023.12.4

Łukasz Stefaniak, Krzysztof Rajski, Jan Danielewicz: Przegląd zastosowania nanopłynów oraz
materiałów porowatych w pośrednim chłodzeniu wyparnym

DOI: 10.15199/9.2023.12.5

Marta Laska, Małgorzata Małyszko: Modelowanie warunków cieplno-wilgotnościowych w przegrodach budynku jednorodzinnego z wykorzystaniem oprogramowania WUFI Plus

DOI: 10.15199/9.2023.12.6

Z życia branży: