Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 1/2024

Dorota Koper: Badania nieniszczące w ciepłownictwie. Wieloetapowa kontrola rur ekranu tylnego kotła wodnorurowego

DOI: 10.15199/9.2024.1.1

Tomasz Jerominko, Robert Cichowicz: Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego wzniesionego w latach 60 ubiegłego wieku

DOI: 10.15199/9.2024.1.2

Maciej Dobrzański, Robert Cichowicz: Wpływ rodzaju wentylacji na stężenie pyłów zawieszonych wewnątrz budynków mieszkalnych

DOI: 10.15199/9.2024.1.3

Katarzyna Pałaszyńska, Karol Bandurski, Katarzyna Ratajczak: Czy dynamika TABS podąża za dynamiką planu zajęć? Badania pomiarowe i ankietowe w budynku typu nZEB

DOI: 10.15199/9.2024.1.4

Patrycja Wiercińska, Robert Cichowicz: Zagrożenia środowiskowe stanu tkanki miejskiej – przegląd literaturowy

DOI: 10.15199/9.2024.1.5

ASPEKTY PRAWNE

Andrzej Falkowski: Narady koordynacyjne – jak poprawić ich funkcjonowanie?

INŻYNIERSKIE RETROSPEKCJE

Wojciech Radomski: Remont zbiornika ropy naftowej w rafinerii Benghazi

KONFERENCJE – SYMPOZJA – WYSTAWY

Spotkanie Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski z przedstawicielami sektora ciepłowniczego

➔ Warsztaty PZITS

Pompy ciepła wśród 10 przełomowych technologii 2024 roku

Z ŻYCIA WYŻSZYCH UCZELNI

Konkurs o indeks PW „Zrównoważone Środowisko”