Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 2/2024

Apoloniusz Kodura, Marta Chludzińska, Jarosław Chudzicki, Marian Rubik, Katarzyna Umiejewska, Piotr Ziętek: Wykorzystanie ciepła nieoczyszczonych ścieków komunalnych do ogrzewania
i przygotowania c.w.u. ‒ studium przypadku. Część 1

DOI: 10.15199/9.2024.2.1

Alina Żabnieńska-Góra: Generatory termoelektryczne ‒ zasada działania, budowa, zastosowania

DOI: 10.15199/9.2024.2.2

Arleta Bogusławska, Dorota Brzezińska, Maria Brzezińska: Analiza wydajności systemu oddymiania grawitacyjnego w ciągu roku w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego

DOI: 10.15199/9.2024.2.3

Anna Budka, Marta Lisiak-Zielińska, Klaudia Borowiak: Atmosfera pod presją: Jakie są zależności pomiędzy warunkami meteorologicznymi a poziomem zanieczyszczenia powietrza w Poznaniu w dekadzie
2012-2022?

DOI: 10.15199/9.2024.2.4

➔ Andrzej Falkowski: Aspekty Prawne ‒ Ekspert odpowiada

➔ Andrzej Falkowski: Utrudniony dostęp projektantów do danych osobowych z ewidencji gruntów
i budynków

Poza tym w numerze:

PORT PC: Pilnie potrzebujemy ogłoszenia planu KE dla pomp ciepła!

Dr hab. inż. Dorota Anna Krawczyk, prof. PB przyjęta do grona Ambasadorów Europejskiego Paktu na Rzecz Klimatu

Ostatnie pożegnanie ‒ dr inż. Klemens Antoni Wyszkowski

Duński gigant energetyki wiatrowej Vestas w obecności Króla Danii świętuje uroczystość wmurowania kamienia węgielnego w Szczecinie