Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Od redakcji – numer 2/2024

Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce nowy numer COW z nadzieją, że znajdą Państwo w nim informacje inspirujące do szukania nowych rozwiązań technicznych w projektach, które Państwo wykonujecie lub będziecie wykonywać w przyszłości.
W pierwszym artykule przedstawiamy wyniki analiz prowadzonych przez zespół prof. Apoloniusza Kodury, dr hab. Martę Chludzińską, prof. Jarosława Chudzickiego, dr. inż. Mariana Rubika, prof. Katarzynę Umiejewską i dr. inż. Piotra Ziętka, dotyczących sposobu wykorzystania ciepła ze ścieków komunalnych do przygotowania c.w.u. oraz ogrzewania obiektów uczelni. W tym etapie realizacji projektu wykonano pomiary parametrów ścieków, a także oceniono sieć kanalizacyjną w rejonie obiektów Politechniki Warszawskiej w aspekcie wykorzystania ciepła ze ścieków. Przeprowadzono również analizę wpływu opadów atmosferycznych na parametry ścieków.
Kolejny artykuł przygotowała dr inż. Alina Żabieńska-Góra. W artykule omówiono zasadę działania generatorów termoelektrycznych i perspektywy ich wykorzystania w inżynierii środowiska, a w szczególności w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi oraz zasobnikami ciepła z materiałami zmiennofazowymi. Rozwiązania te nie są jeszcze powszechnie stosowane, jednak mają one potencjał, który prawidłowo wykorzystany – może przynieść wymierne oszczędności energii zużywanej w procesach eksploatacji budynków.
Mgr inż. Arleta Bogusławka, prof. Dorota Brzezińska oraz Maria Brzezińska omawiają wyniki badań przeprowadzonych w obiekcie Politechniki Łódzkiej, których zadaniem było wyznaczenie strumienia objętości powietrza przepływającego przez klatkę schodową w różnych warunkach cieplnych. Autorki opisały również zasadę grawitacyjnego systemu oddymiana obiektów, a także metodykę wykonanych badań. Na podstawie wyników opracowano wymagania dotyczące systemu oddymiania danego budynku.
Prof. Anna Budka, dr inż. Marta Lisiak-Zielińska oraz prof. Klaudia Borowiak przedstawiły w swym artykule wyniki badań jakości powietrza zewnętrznego w Poznaniu w latach 2021-2022. Ponadto Autorki podjęły próbę prognozy poziomów zanieczyszczenia powietrza do 2025 roku korzystając z modelu ARIMA. Wyniki badań uwzględniały oczywiście okres pandemii i związane z nim uwarunkowania dotyczące emisji zanieczyszczeń przez indywidualne gospodarstwa domowe.
Kwestie prawne związane z budownictwem zostały przedstawione przez eksperta Podlaskiej OIIB, a także
PZITS – mgr. Andrzeja Falkowskiego, który w pierwszym artykule odpowiadał na pytania członków Izby, natomiast w niniejszym felietonie skupia się na problemach dotyczących dostępu do danych osobowych występujących w bazie ewidencji gruntów i budynków.
W dziale „Z życia wyższych uczelni” przedstawiliśmy sylwetkę zawodową Profesor Politechniki Białostockiej – dr hab. inż. Doroty Anny Krawczyk, która została Ambasadorem Europejskiego Paktu na Rzecz Klimatu. Serdecznie gratulujemy.
Ze smutkiem żegnamy dr inż. Klemensa Antoniego Wyszkowskiego – nauczyciela akademickiego wielu pokoleń inżynierów. Requiescat in pace!
Redaktor Naczelna
Anna Bogdan