Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

X PODLASKA KONFERENCJA CIEPŁOWNICZA

W dniach 3-4 października 2024 r. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział w Białymstoku, organizuje w Augustowie Jubileuszową X Podlaską Konferencję Ciepłowniczą.

Konferencja odbędzie się pod hasłem „Wskaźniki czy wskazówki – czyli jak uniknąć ślepej uliczki dekarbonizacji ciepłownictwa”. Podczas konferencji poruszymy tematy, odnośnie podejmowania decyzji związanych z rozwojem i przekształcaniem systemów ciepłowniczych w kierunku neutralności klimatycznej.

Misją Polskiego Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest praca na rzecz społeczeństwa poprzez rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego. Celem konferencji jest ustawienie dodatkowych drogowskazów na krętej ścieżce dekarbonizacji ciepłownictwa.  

Więcej informacji na stronie Konferencji