Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Od redakcji – numer 7-8/2023

Szanowni Państwo,

w pierwszych słowach chcielibyśmy się podzielić z Państwem miłą informacją, która zapewne zainteresuje naszych Autorów ‒ zgodnie z ostatnim wykazem MEiN dot. czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, naszemu miesięcznikowi przyznano 70 punktów. Zwiększenie liczby punktów spowodowane zostało dostrzeżeniem przez Ministerstwo merytorycznej jakości COW, za co szczególnie dziękujemy Autorom, którzy w każdym numerze dzielą się z nami swoją
wiedzą, wynikami prowadzonych analiz i badań. Jeszcze raz Państwu serdecznie za to dziękujemy!

W wakacyjnym numerze skupiamy się głównie na obszarze ciepłownictwa, ogrzewnictwa i technologii wykorzystania pomp ciepła. Dr hab. inż. Leszek Pająk, mgr inż. Karol Pierzchała, dr inż. Maciej Miecznik i mgr Aleksandra Kasztelewicz analizują wpływ zastosowania wybranych działań termomodernizacyjnych na zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania i w konsekwencji, na obniżenie wymaganej temperatury zasilania, co umożliwia wykorzystanie różnych zasobów odnawialnych źródeł, np. geotermii.

Mgr inż. Anna Bednarz i prof. Bożena Babiarz dokonały porównania i oceniły możliwości finansowania inwestycji zwiększających efektywność energetyczną budynków, obejmujących programy priorytetowe Czyste Powietrze, Mój Prąd, Stop Smog, Agroenergia oraz ulgę termomodernizacyjną. Przedstawiły również symulację możliwości dofinansowania termomodernizacji przykładowego budynku jednorodzinnego wskazując, który program zapewni najwyższe możliwe dofinansowanie.

Dr inż. Jerzy Szyszka podzielił się natomiast koncepcją interaktywnej ściany Trombe’a, która umożliwia aktywną dystrybucję ciepła do wnętrza budynku w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Opracowany wynalazek uzyskał medal podczas Targów Wynalazków INTARG®2022. Serdecznie Panu Doktorowi gratulujemy!

Mgr inż. Damian Pędziwiatr oraz prof. Arkadiusz Szymanek przedstawili I część artykułu prezentującego wyniki badań obejmujących opracowanie układu odprowadzania oleju z parowników gruntowych pomp ciepła typu bezpośrednie parowanie czynnika/woda. Przedmiotem badań był jednopłaszczyznowy
wymiennik gruntowy o powierzchni zwiększonej o 60% w stosunku do założonego wymiennika konwencjonalnego oraz porównanie wymienników w układzie jednopłaszczyznowym z dwupłaszczyznowym.

Mgr inż. Karolina Durczak, dr inż. Zenon Spik oraz prof. Bernard Zawada dokonali krytycznego przeglądu rozwiązań wykorzystujących zmiennofazowe materiały akumulacyjne PCM w aspekcie możliwości ograniczenia zużycia energii na cele ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń. Autorzy wykazali zalety wybranych rozwiązań, zwracając jednak uwagę na kluczową kwestię opłacalności inwestycji w kontekście oczekiwanych oszczędności.

Dr inż. Jarosław Kaczor oraz mgr inż. Marta Zasada-Wiśniewska w drugiej części artykułu uzupełnili przedstawioną koncepcję zastosowania instalacji fotowoltaicznej współpracującej z powietrzną pompą ciepła w budynku jednorodzinnym o analizę ekonomiczną obejmującą rozwiązania, w których prosumenci są rozliczani w systemie net-billingu uwzględniając obecnie funkcjonujące programy wspierania tego rodzaju inwestycji (Mój Prąd, Czyste Powietrze). Obliczyli również czas zwrotu nakładów na inwestycję przyjmując średnie ceny energii z lat 2021-2022, podkreślając jednak, że ceny energii obecnie zmieniają się bardzo dynamicznie i opłacalność inwestycji może zmaleć.

Mgr inż. Rafał Jakubiak, dr inż. Jakub Łoch oraz dr hab. inż. Marta Chludzińska opisali możliwości współpracy pomp ciepła z wodnymi pętlami grzewczo-chłodzącymi z uwzględnieniem charakterystyki trybów pracy i bilansu cieplnego układu, a także podali perspektywy zastosowania tego rozwiązania.

Z bólem żegnamy na łamach COW mgr. inż. Ireneusza Iwko, wybitnego eksperta w zakresie rur preizolowanych, reprezentanta Polski w CEN/TC 107 z ramienia KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa (od sierpnia 2022 r. był przewodniczącym tego komitetu) oraz wieloletniego współpracownika naszego miesięcznika. Ireneusz Iwko zginął tragicznie śmiercią lotnika 10.6.2023 r.

Requiescat in pace!
Redaktor Naczelna
Anna Bogdan