Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Izolacja urządzeń  wyposażenia budynków mieszkalnych oraz  użyteczności publicznej

Do zapewnienia optymalnych warunków termicznych i akustycznych w budynkach niezbędna jest właściwa izolacja wszystkich jego elementów, w tym również wszelkich instalacji  i urządzeń technicznych.

Izolacja kanałów wentylacyjnych – ochrona z zewnątrz

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury minimalna  grubość izolacji cieplnej (materiał o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/(m·K)) przewodów  powinna wynosić dla:

‒ przewodów ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) – 40 mm,

‒ przewodów ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) – 80 mm.

ISOVER do izolacji tego typu przewodów rekomenduje dwa produkty:

Ventilam Alu oraz Ventilam Alu Plus.

Oba produkty charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem przewodzenia ciepła, który wynosi λ=0,038 W/(m·K). Ze względu na wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ISOVER rekomenduje, aby minimalne grubości izolacji przewodów ogrzewania powietrznego, w zależności od miejsca ich ułożenia, wynosiły 50 mm (kanał wewnątrz budynku) lub 100 mm (kanał na zewnątrz budynku). Ventilam Alu i Ventilam Alu Plus są matami wykonanymi z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych pokrytych z jednostronnie zbrojoną folią aluminiową. Lamelowy (prostopadły do powierzchni folii) układ włókien sprawia, że maty są bardzo elastyczne i doskonale dopasowują się do kształtu izolowanych urządzeń, zachowując przy tym stałą grubość. Ich zastosowanie jest gwarancją uzyskania nie tylko doskonałej izolacji cieplnej, ale również wysokiej estetyki. Ventilam Alu Plus ma dodatkowo z jednej strony warstwę kleju, który pozwala na łatwe i szybkie przyklejenie maty do izolowanych powierzchni eliminując konieczność użycia dodatkowych elementów mocujących (np. ostrych szpilek, taśm, obejm czy opasek). Takie rozwiązanie ułatwia montaż izolacji i skraca jej czas, pozwala również na uzyskanie równej powierzchni izolacji oraz wyeliminowanie ryzyka kondensacji pary wodnej na nieszczelnościach folii aluminiowej. Maty wykonane z włókna szklanego są lekkie, sprężyste i elastyczne, nie kruszą się oraz nie pylą podczas docinania i montażu.

Dodatkową mocną stroną wyrobów z wełny szklanej jest to, że nie wywołują one korozji powierzchni stalowych z którymi są w bezpośrednim kontakcie.

Izolacja kanałów wentylacyjnych – izolacja akustyczna od wewnątrz

Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewnić w budynkach  odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę oraz wilgotność, a dodatkowo również spełniać wymagania akustyczne określone w rozporządzaniach.

ISOVER do izolacji akustycznej oraz termicznej ma w swojej ofercie produkt Ventilux 6335  w postaci płyt wykonanych z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych pokrytych jednostronnie zbrojonym welonem szklanym. Dzięki doskonałemu współczynnikowi pochłaniania dźwięku α jego główne zastosowanie to izolacja akustyczna kanałów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych tj. centrale, agregaty, komory tłumiące. Dodatkowo często jest wykorzystywany do izolowania innych materiałów i urządzeń jak kontenery lub ekrany i obudowy akustyczne.

Welon szklany, którym są pokryte jednostronnie płyty Ventilux 6335, chroni włókna, przed ich wyrywaniem, zapewniając przy tym dużą czystość powietrza, co pozwala na zastosowanie ich  jako wewnętrzna izolacja w instalacjach o wymuszonym przepływie powietrza, o prędkości przepływu do 25 m/s. Potwierdza to Atest Higieniczny, który rekomenduje ten produkt do zastosowania w urządzeniach wentylacyjno-klimatyzacyjnych w laboratoriach, przemyśle farmaceutycznym oraz spożywczym.

Należy też zwrócić uwagę, że deklarowane parametry wyrobów ISOVER są sprawdzane przez niezależne instytuty, więc klienci mają 100% gwarancję, że podane wartości są prawdziwe. Wymienione wyżej produkty są certyfikowane zgodnie z normą PN-EN 14303:2012.

Tylko ISOVER, dzięki unikalności technologii, ma w swej ofercie Ventilux, najlepszy produkt do izolacji akustycznej kanałów oraz bardzo dobrze odbierane przez rynek maty lamelowe, sprawdzające się doskonale na dziesiątkach obiektów w Polsce.

Sprawdź naszą ofertę -> LINK