Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja

Aktualności

Głos branży w zakresie ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji w indywidualnych rozliczeniach

W dniu 9 listopada 2022 Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami wraz z następującymi instytucjami: wystosowała do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wspólne pismo, dotyczące praktycznego stosowania niektórych

Czytaj więcej »

W numerze 11/2022

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO ➔ Anna Gadomska, Anna Kowalczyk: Zmiany wartości sezonowego współczynnika efektywności SCOP powietrznej pompy ciepła w zależności od założeń projektowych Changes in the Value

Czytaj więcej »

W numerze 10/2022

CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO ➔ Aleksandra Specjał: Metoda wyznaczania współczynników wyrównawczych zużycia ciepła do ogrzewania wynikających z położenia lokalu w bryle budynku Method of Determining Equalization Coefficients

Czytaj więcej »