Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki

Informujemy, że w sklepie PKN jest już dostępna norma PN-EN 16798-1:2019-06 Charakterystyka energetyczna budynków — Wentylacja budynków — Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki — Moduł M1-6 wydana w języku polskim. W normie tej omówiono parametry, jakie powinny być zachowane w pomieszczeniach, w których celem jest tworzenie warunków zdrowych i komfortowych dla użytkowników, w zakresie jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki. Dokument ten może być stosowany przy rozpoczęciu projektowania danego obiektu, ale również podczas odbiorów i badań interwencyjnych. Dodatkowo w załącznikach do normy podane są harmonogramy użytkowania, które można stosować w obliczeniach energetycznych budynków.

Dodatkowo na gruncie krajowym opracowana została poprawka do normy PN-EN 16798-1:2019-06/Ap2 zawierająca kryteria krajowe środowiska wewnętrznego. Dokument ten jest bezpłatnie udostępniony przez PKN i można go pobrać ze strony https://sklep.pkn.pl/pn-en-16798-1-2019-06p.html. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ww. dokumentami i korzystania z przedstawionych tam wytycznych.

Jednocześnie przypominamy, że cała norma była opisana w numerze 9/2021 COW.