Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 9/2021

CIEPŁOWNICTWO ‒ DISTRICT HEATING • OGRZEWNICTWO ‒ HEATING

Wywiad z Pawłem Lachmanem………………………………………………………….3

Quo Vadis – polskie ciepłownictwo/ogrzewnictwo? Część I. (DOI: 10.15199/9.2021.9.1)

Quo Vadis ‒ Polish District Heating/Heating? Part I ‒ Marian Rubik………………………………………………………6

WENTYLACJA • KLIMATYZACJA – VENTILATION • AIR-CONDITIONIN

Warunki środowiska wewnętrznego według normy PN-EN 16798-1:2019-06. (DOI: 10.15199/9.2021.9.2)

Indoor Envi-ronmental Conditio in Accordance with PN-EN 16798-1:2019-06 ‒ Anna Bogdan…23

Z PRAKTYKI

Design of Electrically Welded Joints. Konstrukcja muf elektrycznie zgrzewanych ‒ Józef Kamieniecki, Michał Kamieniecki …………………………………………………27

Pompy ciepła w istniejących budynkach. Trendy w rozwoju technologicznym pomp ciepła oraz hybrydowe pompy ciepła. Część 5. Budynki wielorodzinne i działania na rzecz upowszechniania technologii ‒ Marek Miara……………………………………29

PZITS

Warsztaty Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych………………………32

Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 09/2021 r. ………33

POBE

POBE postuluje wdrożenie bilansowania 1:1 za energię do końca 2025 r……………36

REHVA

Kongres CLIMA 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

REHVA ‒ Federacja Europejskich Stowarzyszeń Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji. REHVA ‒ Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations . . . . . . 37

Konkurs Healthy Homes Design Competition 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39