Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 7-8/2021

CIEPŁOWNICTWO – DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO – HEATING

Rynek energetyczny w czasie pandemii. (DOI: 10.15199/9.2021.7-8.1)

Energy Market in a Time Pandemic ‒ Małgorzata Niestępska . . . . . . . . . . . 3

Efektywność energetyczna i sprawność wytwarzania w kogeneracji. (DOI: 10.15199/9.2021.7-8.2)

Energy Efficiency in Cogeneration ‒ Adam Smyk, Rafał Laskowski, Jacek Szymczyk . . . . . . . . . . . . . 9

Wpływ temperatury źródeł na efektywność energetyczną oraz charakterystyki sprężarkowych pomp ciepła. Część 2. (DOI: 10.15199/9.2021.7-8.3)

Influence of Source Temperature on Energy Efficiency and Characteristics of Compressor Heat Pumps. Part 2 ‒ Marian Rubik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

WENTYLACJA ● KLIMATYZACJA – VENTILATION ● AIR-CONDITIONING

Moc niskotemperaturowych systemów chłodzenia sufitowego w zależności od właściwości czynnika chłodzącego i parametrów cieplnych pomieszczenia. (DOI: 10.15199/9.2021.7-8.4)

The Capacity of Low Temperaturę Ceiling Cooling Systems in Relations to the Properties of the Cooling Medium and Room Thermal Parameters ‒ Tadeusz Orzechowski, Monika Majewska . . . . . . 28

Z PRAKTYKI

Konstrukcja muf elektrycznie zgrzewanych ‒ Józef Kamieniecki, Michał Kamienieck. . . . . . . . . 36

Pompy ciepła w istniejących budynkach. Trendy w rozwoju technologicznym pomp ciepła oraz hybrydowe pompy ciepła. Część 4. Czy warto czekać z instalacją pompy ciepła na dalszy rozwój technologiczny tych urządzeń? ‒ Marek Miara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Wentylacja pożarowa garaży w budynkach handlowych ‒ Włodzimierz Łącki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Komisja Europejska wprowadza pakiet Fit for 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Smart Readiness Indicator – wskaźnik gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci ‒ Anna Bogdan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

PZITS

Warsztaty PZITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

RAPORT GŁÓWNEJ KOMISJI LEGISLACYJNEJ PZITS
Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 6-7/2021 r. . . . . . . . . . . . 55

PORT PC IX Kongres PORT PC już za nami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

REHVA

Konkurs organizowany przez REHVA. Healthy Homes Design Competition 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6