Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 6/2021

CIEPŁOWNICTWO – DISTRICT HEATING • OGRZEWNICTWO – HEATING

Wywiad z dr hab. inż. prof. PW Anną Bogdan Nowym Redaktorem Naczelnym czasopisma Cie-płownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja…………………………………………….2

Wpływ temperatury źródeł na efektywność energetyczną oraz charakterystyki sprężarkowych pomp ciepła. Część 1. (DOI: 10.15199/9.2021.6.1)

Influence of Source Temperature on Energy Efficiency and Characteristics of Compressor Heat Pumps. Part 1 – Marian Rubik . . . . . . . . . . . . . . 4

Techniczno-ekonomiczne porównanie dwóch wariantów strefowania instalacji centralnego ogrzewania wysokiego budynku. (DOI: 10.15199/9.2021.6.2)

Technical and Economic Comparison of Two Variants for Zoning the Central Heating System of a Tall Building ‒ Rafał Buczyński…9

WENTYLACJA ● KLIMATYZACJA – VENTILATION ● AIR-CONDITIONING

Badanie wpływu elementów środowiska wewnętrznego w salach operacyjnych na komfort pracy chirurgów i personelu medycznego. (DOI:10.15199/9.2021.6.3)

Study on the Influence of Indoor Environment Elements in Operating Theatres on the Comfort of Surgeons and Medical Staff ‒ ¬Anna Kłobukowska, Anna Bogdan . . . . . . . . . . 14

Z PRAKTYKI

Pompy ciepła w istniejących budynkach. Część III. Ekologiczna oraz ekonomiczna ocena eksploatacji pompy ciepła w istniejących budynkach ‒ Marek Miara…………………20

Z ŻYCIA WYŻSZYCH UCZELNI

Systemy Ciepłownicze i Gazownicze ‒ nowa specjalność na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska w Politechnice Warszawskiej.

District Heating and Gas Systems – a New Graduate-Level Specialization in Environmental Engineering at Warsaw University of Technology ‒ Maciej Chaczykowski…………………………………………24

KONFERENCJE, SYMPOZJA, WYSTAWY

Rynek HVAC w Polsce – gaz czy energia elektryczna? Bosch Termotechnika odpowiada na aktualne i przyszłe potrzeby rynku grzewczego w Polsce……………………………29

RAPORT GŁÓWNEJ KOMISJI LEGISLACYJNEJ PZITS
Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 05/2021 r. ……………………31

PORT PC

Dokument IEA „Net zero by 2050 Plan działania globalnego sektora energetycznego”34

CZY WIESZ, ŻE

Rzeszów sercem „Podkarpackiej Doliny Wodorowej” – 36

Umowa społeczna dla górnictwa podpisana…………………37

Świeży powiew w programie „Czyste powietrze”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37