Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 5/2021

CIEPŁOWNICTWO – DISTRICT HEATING • OGRZEWNICTWO – HEATING

Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach ciepłowniczych. (DOI: 10.15199/9.2021.5.1)

Working Capital Menagement in District Heating Companies ‒ Małgorzata Niestępska……………….3

Ograniczenie emisji CO2 w procesie wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzewania zakładu przemysłowego dzięki zastosowaniu układu absorpcyjnej pompy ciepła z wbudowanym palnikiem gazowym. (DOI: 10.15199/9.2021.5.2)

Industrial Site CO2 Emission Decrease Using Absorption Heat Pump With Built in Gas Burner ‒ Marcin Malicki…………………………..9

WENTYLA CJA ● KLIMATYZACJA – VENTILATION ● AIR-CONDITIONING

Wysokoefektywna jednostka klimatyzacyjna do obiektów wielkopowierzchniowych. (DOI: 10.15199/9.2021.5.3)

Highly Efficient Air Conditioning Unit for Large Space Facilities ‒ Anna Pacak, Aleksandra Cichoń, Paweł Drąg, Demis Pandelidis…………………………………………15

Z PRAKTYKI

Pompy ciepła w istniejących budynkach. Cześć II. Jak dobrze działają pompy ciepła w ist-niejących budynkach? ‒ Marek Miara…………………………………………….22

Inżynieria zdrowia – inżynieria sanitarna. Dlaczego stabilizacja ciśnienia jest tak ważna? ‒ Bartosz Tywonek…………………………………………………………………….26

Odnawialne źródła energii ‒ definicje w świetle prawa ‒ Adolf Mirowski, Jacek Biskupski…………………………………………………………………………………………28

Z ŻYCIA ZRZESZENIA

Samochody elektryczne a bezpieczeństwo pożarowe garaży ‒ webinarum……………….8

RAPORT GŁÓWNEJ KOMISJI LEGISLACYJNEJ PZITS
Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 03 i 04/2021 r. ……………………31

PATRONAT MEDIALNY

IX Kongres PORT PC. Pompy ciepła na fali renowacji…………………………………….37

CZY WIESZ, ŻE

Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński podczas spotkania na temat rynków gazu i wodoru………………………………………………………………………………….25

Zielony potencjał Krajowego Planu Odbudowy……………………………………39