Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 4/2021

CIEPŁOWNICTWO – DISTRICT HEATING • OGRZEWNICTWO – HEATING

Analiza sytuacji na rynku uprawnień do emisji CO2. (DOI: 10.15199/9.2021.4.1)

Analysis of the Market Situation of CO2 Emission Allowances ‒ Małgorzata Niestępska…………………………………….3

Efektywna metoda dekarbonizacji krajowego sektora ciepłowniczego za pomocą innowa-cyjnego systemu odzyskiwania ciepła skraplania pary wodnej ze spalin powstającej ze spalania wilgotnej biomasy oraz absorpcyjnej pompy ciepła. (DOI: 10.15199/9.2021.4.2)

Effective method of national district heating sector decarbonization using deep flue gas condensation heat recovery from wet biomass combustion using absorption heat pump ‒ Marcin Malicki, Maksymi-lian Gądek, Przemysław Gidziela, Jarosław Kabiesz, Wojciech Piotrowski, Esteban Wong Mu-noz…………………………………………………………………………………9

Możliwości poprawy efektywności ekonomicznej małych przedsiębiorstw ciepłowniczych na przykładzie ciepłowni Sierpc Sp. z o.o. ‒ Rafał Wiśniewski………………………17 (DOI: 10.15199/9.2021.4.3)

Przemiany chemiczne podczas spalania w złożu. (DOI: 10.15199/9.2021.4.4)

Chemical Transformations During Combustion in the Bed ‒ Grzegorz Ojczyk………………………………………………20

Z PRAKTYKI

Pompy ciepła w istniejących budynkach ‒ Marek Miara………………………………25

Etykiety w programie Audytor SET ‒ Michał Strzeszewski……………………………28

Z ŻYCIA ZRZESZENIA

Konferencja Naukowo – Techniczna „Klimatyzacja obiektów szpitalnych” ‒ Dominika Ćwiklińska…………………………………………………………………………..31

RAPORT GŁÓWNEJ KOMISJI LEGISLACYJNEJ PZITS
Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 02/2021 r. ……………………………33

CZY WIESZ, ŻE

Miks energetyczny w polskim ciepłownictwie na koniec 2030: 45% węgiel, 20% gaz, 35% OZE…………………………………………………………………………………36

Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński podczas rozmowy z wiceministrem handlu, przemysłu i energii Korei Południowej…………………………………………………36

Rozpoczęto nabór na wspieranie inwestycji z OZE………………………………………37

Rusza transformacja sektora elektroenergetycznego……………………………………. 38