Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 3/2021

CIEPŁOWNICTWO – DISTRICT HEATING • OGRZEWNICTWO – HEATING

Opłacalność zastosowania pompy ciepła w układach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. (DOI: 10.15199/9.2021.3.1)

Profitability of Using a Heat Pump in Central Heating and Domestic Hot Water Systems ‒ Karol Olszewski, Blanka Jakubowska ……………………………….2

Przegląd energooszczędnych rozwiązań instalacji ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody w budownictwie. (DOI: 10.15199/9.2021.3.2)

Overview of Energy-Efficient Solutions for Heating, Ventilation and Hot Water in Buildings‒Władysław Szaflik………9

Zastosowanie BIM w projektowaniu instalacji ogrzewczych w oprogramowaniu z serii Audytor. (DOI: 10.15199/9.2021.3.3)

Application of BIM in the Design of Heating System in the Audytor Series Software ‒ Michał Strzeszewski, Piotr Wereszczyński……………………15

WENTYLACJA ● KLIMATYZACJA – VENTILATION ● AIR-CONDITIONING

Przegląd wymagań normatywnych dotyczących komfortu cieplnego chirurgów i personelu medycznego w salach operacyjnych. (DOI: 10.15199/9.2021.3.4)

Review of Standards and Requirements Related to the Thermal Comfort of Surgeons and Medical Staff in the Operating Rooms‒ Dominika Ćwiklińska, Anna Bogdan…………………………………………………………..22

Wybrane aspekty projektowania maszynowni chłodniczych i pomp ciepła z czynnikiem R-744. (DOI: 10.15199/9.2021.3.6)

Selected Aspects of Designing Engine Rooms for Refrigeration and Heat Pumps with R-744 Refrigerant‒ Marian Rubik, Piotr Ziętek………………………………27

Z życia Zrzeszenia

Konferencja Naukowo-Techniczna online „Klimatyzacja w obiektach szpitalnych” 26.03.2021 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

CZY WIESZ, ŻE…

EPEC inwestuje w wysokosprawną kogenerację – proekologiczny program inwestycyjny finansowany ze środków unijnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

108% wzrostu sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda w 2020 r. w ¬Polsce 34

Obowiązkowa rejestracja urządzeń grzewczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

RAPORT GŁÓWNEJ KOMISJI LEGISLACYJNEJ PZITS Raport Głównej Komisji
Legislacyjnej za miesiąc 02/2021 r. . . . . . . . . . . . . 38