Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 2/2021

CIEPŁOWNICTWO – DISTRICT HEATING  •   OGRZEWNICTWO – HEATING   

Wspomaganie systemu grzewczego układem solarnym w okresie zimowym. (DOI:10.15199/9.2021.2.1)

Supporting the Heating System with Solar Collectors in Winter ‒ Tadeusz Orzechowski, Adrian Gwóźdź………………………………………2

Techniki spalania paliw w kotłach stałopalnych. (DOI:10.15199/9.2021.2.2)

Combustion Techniques for Solid-Fuel Boilers – Grzegorz Ojczyk………………………………………………………..11

WENTYLACJA ● KLIMATYZACJA – VENTILATION ● AIR-CONDITIONING

Czy w Polsce jest szansa na wykorzystanie ciepła systemowego do wytwarzania chłodu na potrzeby klimatyzacji? Część 3. (DOI: 10.15199/9.2021.2.3)

Is There a Chance to Use System Heat in Poland to Produce Cold for Air Conditioning? Part 3 ‒ Marian Rubik……………………16

Zastosowanie układu odzyskiwania ciepła w instalacji chłodniczej na przykładzie tuneli chłodniczych. (DOI: 10.15199/9.2021.2.4)

Application of Heat Recovery System in a Refrigeration Plant on the Example of Cooling Tunnels ‒ Bernadetta Ryba, Marek Borowski…………………27

Z PAKTYKI

Wpływ parametrów roboczych na czas i jakość elektrycznego procesu zgrzewania złączy rur preizolowanych – Józef Kamieniecki, Michał Kamieniecki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Z ŻYCIA ZRZESZENIA                                                                                                        

Konferencja Naukowo-Techniczna online „Klimatyzacja w obiektach szpitalnych” 26.03.2021 r.………………………………………………………………………..39

CZY WIESZ, ŻE

Minister Kurtyka o transatlantyckich relacjach energetyczno-klimatycznych podczas Atlantic Council Global Energy Forum 2021. . . . . . . . . . . . . . . . 10

Polsko-amerykańskie rozmowy o energetyce odnawialnej. . . . . . . . . . . . . . 26

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu „Polskiej Strategii Wodorowej” 40