Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 1/2021

CIEPŁOWNICTWO – DISTRICT HEATING • OGRZEWNICTWO – HEATING

Uwarunkowania prawne dotyczące energetyki odnawialnej.

Legal Conditions for Renewable Energy ‒ Mariusz Adamski, Jakub Magnuszewski…………………………………….2

WENTYLA CJA ● KLIMATYZACJA – VENTILATION ● AIR-CONDITIONING

Systemy filtracji powietrza. Cześć 2. Wentylacja. (DOI: 10.15199/9.2021.1.2)

Air filtration systems. Part 2. Ventilation ‒ Demis Pandelidis…………………………………………………………….11

AP BIO Bezpieczna metoda oczyszczania i odkażania powietrza w pomieszczeniach…16

Czy w Polsce jest szansa na wykorzystanie ciepła systemowego do wytwarzania chłodu na potrzeby klimatyzacji? Część 2. (DOI: 10.15199/9.2021.1.3)

Is There a Chance to Use System Heat in Poland to Produce Cold for Air Conditioning? Part 2 ‒ Marian Rubik……………………18

Z PAKTYKI

Uwagi do normy EN 489-1:2019 ‒ Ewa Kręcielewska…………………………………27

Audytor SET 7.2a. Dalsze rozszerzenie projektowania ogrzewania podłogowego
oraz import plików PDF ‒ Michał Strzeszewski…………………………………….31

KSIĄŻKI NADESŁANE

Chłodnictwo i klimatyzacja. Kazimierz Gutkowski, Dariusz Butrymowicz, Kamil Śmierciew, Jerzy Gagan……………………………………………………………………35

Z ŻYCIA ZRZESZENIA

Nowe Władze Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych na kadencję 2020-2024…………………………………………………………………………36

Konferencja Naukowo-Techniczna online „Klimatyzacja w obiektach szpitalnych” 26.03.2021r………………………………………………………………………37

CZY WIESZ, ŻE

Polsko-amerykańskie porozumienie o współpracy przy finansowaniu projektów wspierających transformację klimatyczną………………………………………………………38

Przedłużenie aukcji dla OZE do końca 2021 r……………………………………………38

Wyniki drugiej aukcji na premię kogeneracyjną w grudniu 2020 r………………………39

Wideokonferencja ministrów UE ds. Energii……………………………………………..39

Projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne: Nowe przepisy będą chronić konsumentów……………………………………………………………………………………40