Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

PZITS

W numerze 12/2020

CIEPŁOWNICTWO – DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO – HEATING

Europejski „zielony ład” na rynku ciepła i chłodu. (DOI: 10.15199/9.2020.12.1)

A European „Green Deal” in the Heat and Cold Market ‒ Małgorzata Niestępska. . . . . . . . . . . . . . 2

Proces spalania paliw stałych. (DOI: 10.15199/9.2020.12.2)

Combustion Process of Solid Fuels ‒ Grzegorz Ojczyk. . . 7

Procesy inwestycyjne dotyczące energetyki odnawialnej. (DOI: 10.15199/9.2020.12.3)

Investment Processes in Renewable Energy ‒ Mariusz Adamski, Jakub Magnuszewski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

WENTYLACJA ● KLIMATYZACJA – VENTILATION ● AIR-CONDITIONING

Przegląd błędów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych w kontekście efektywności pracy systemu wentylacji i jakości dostarczanego powietrza. (DOI: 10.15199/9.2010.12.4)

Review of the Most Popular Design, Implementation and ¬Operational Errors in the Context of the Efficiency of the Ventilation System and the Quality Of the Supplied Air ‒ Marek Borowski, Bernadetta Ryba, Klaudia Zwolińska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Systemy filtracji powietrza. Część 1. Klimatyzacja. (DOI: 10.15199/9.2020.12.5)

Air Filration systems. Part 1. Air conditioning systems ‒ Demis Pandelidis, Anna Pacak. . . . . 25

Urządzenia do przepływu powietrza montowane w przegrodach zewnętrznych. (DOI: 10.15199/9.2020.12.6)

Internally Mounted Air Transfer Devices ‒ Barbara Pietruszka, Marta Malec. . . . . . . . . . . . . . . . .31

Czy w Polsce jest szansa na wykorzystanie ciepła systemowego do wytwarzania chłodu na potrzeby klimatyzacji? Część 1. (DOI: 10.15199/9.2020.12.7)

Is There a Chance to Use System Heat in Poland to Produce Cold for Air Conditioning? Part 1 ‒ Marian Rubik. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

KSIĄŻKI NADESŁANE

Wpływ polityki klimatycznej na rynek ciepła w Polsce. Regulacje i ich skutki ‒ Małgorzata Niestępska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Z życia Zrzeszenia

Nowe władze PZITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

ROCZNY SPIS TREŚCI I-IV